Hällristningsforskning
From The Rocks samarbetar med ledande svenska arkeologer specialiserade på hällristningar och bidrar ekonomiskt till Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns Hällristningar. I Tanumområdet, varifrån ristningarna i Tanumsserien kommer, bedrivs en mycket aktiv forsknings- och seminarieverksamhet knuten till museerna i Vitlycke och Underslös.